A civil szféra jellemző szereplői

Az Alapítványok, Egyesületek, melyekre vonatkozó szabályokat a hatályos Ptk. mellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény határozza meg. Ügyvédi Irodám sokéves tapasztalattal foglalkozik Alapítvány, egyesület, egyéb civil szervezet alapításával, alapító okirata és kapcsolódó iratai elkészítésével és a bírósági nyilvántartásba vétellel összefüggő eljárásban való képviselettel. Szintén vállaljuk a már bejegyzett szervezetek alapító okiratainak szükséges, felmerülő és jogszabályok által megengedett módosítását, és a kapcsolódó iratok elkészítését és a változás nyilvántartásbeli átvezetését. Amennyiben a szigorú jogszabályi feltételek fennállnak vállaljuk a szervezet közhasznú jogállású nyilvántartásba vételét is. Speciális területként ügyvédi irodám tapasztalattal rendelkezik figyelemmel a Sportról szóló törvényre is Sportszervezetek létrehozásában, alapító okiratai elkészítésében, a nyilvántartásba vételben, illetve az alapító okirat esetleges módosításai elkészítésében, és a működéssel kapcsolatos jogi tanácsadásban.

Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésével forduljon hozzánk, kérjen ajánlatot!
Sophisticated Method To Get Graduate Essay Writing Service just click the next website Smart and practical Way To Get Best College Essay Servic
Sophisticated Method Of Getting Need Help Writing An Essay For College discover more Practical Method To Get Help With Essay Writing For University