Üdvözlöm!

Ügyvédi irodám a Dr. Lantos Bálint Ügyvédi iroda 2011.04.01–én alakult, ezt megelőzően 2007-től, a Dr. Lantos Ügyvédi iroda tagjaként végeztem ügyvédi tevékenységemet.

Felismerve a Megbízóim valós igényeit igyekeztem kialakítani működési elveimet, hogy az együttműködés valóban mindkét fél számára kedvező legyen. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos elérhetőségre, kommunikációra, tájékoztatásra, hogy Megbízóim széleskörű szakmai támogatást kapjanak. Ügyfeleim rendelkezésére állok magyar, angol és olasz nyelven is.


Ügyvédi tevékenységem során az elektronikus fizetési meghagyásos rendszer indulásától kezdődően foglalkoztam pénzkövetelések jogi úton történő érvényesítésével, behajtásával, a jogi eljárások valamennyi típusával és szakaszával. irodám kifejezetten specializálódott nagyszámú ügyek ilyen módon történő kezelésére, ellátására, nyilvántartására, kihasználva az elektronikus rendszer tömeges ügybeadást biztosító lehetőségét is.

Ügyvédi irodám szintén tömegesen kezel típus polgári peres ügyeket ellátva a nagyszámú ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatokat az eljárások vitele mellett, irodám biztosítja a folyamatos elérhetőséget és tájékoztatást. Tevékenységem során évtizedes tapasztalatot szereztem a végrehajtási jogban, illetve a végrehajtási eljárásokban, több önálló bírósási végrehajtónál látok el ügygondnoki feladatokat, és széles körben rendelkezem személyes kapcsolattal az önálló bírósági végrehajtókkal, így az eljárásokban a lehető leghatékonyabb kommunikáció kialakítására nyílik lehetőségem. Ügyvédi irodám minden a kor kihívásainak megfelelő technikai háttérrel és felkészültséggel rendelkezik.

Dr. Lantos Bálint

Kérdések és válaszok

1Mit tanúsít az ügyvéd az ellenjegyzéssel?

Az ügyvédi ellenjegyzéssel az ügyvéd azt tanúsítja, hogy az elkészített okirat a jogszabályoknak megfelel, az érintettek okiratban foglalt nyilatkozatai az akaratukat tükrözik, a résztvevők azonosítását az ügyvéd elvégezte, és az okiratot az érintettek előtte írták alá.

2Mi az ügyvédi letét, és miért lehet hasznos?

Az ügyvéd, ügyvédi iroda pénzt, utalványt, értékpapírt vagy más okiratot vehet át, őrizhet és kezelhet letétként. Az ügyvédi letét tipikusan valamely másik ügylet (ingatlan adás-vétel, vállalkozási szerződés stb.) teljesítésének biztosítéka. Az ügyvédi letét így sok esetben hasznos segítő jogi eszköze az ügyletek teljesítésének, biztosítékot nyújtva azzal, hogy pontosan rögzítésre kerülnek a letéti szerződésben az eljáró ügyvéd letétkezeléssel kapcsolatos feladatai, és a letétkezelés szabályai, ami az érintetteknek garanciát nyújt az ügyletük teljesítésére.

3Mire szolgál az ügyvédi felelősségbiztosítás?

Az ügyfelek védelmét szolgálja. Az ügyvédi tevékenység végzéséhez az ügyvédi törvény a kötelező ügyvédi felelősségbiztosítás meglétét feltételként köti. Az ügyvédi tevékenységgel okozott esetleges kár megtérítését, valamint személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetésének a fedezetét az ügyvédi felelősségbiztosítás biztosítja.

4Miért fontos figyelni a „fizetési meghagyás” elleni ellentmondás határidejére?

A fizetési meghagyásos eljárás pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló nem peres eljárás. Ha „fizetési meghagyás” megnevezésű iratot vesz át valaki, abban az esetben szigorú törvényi határideje (15nap) van a fizetési meghagyással szembeni ellentmondásra, ha azzal bármely okból nem ért egyet. Ezen határidő elmulasztása esetén a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és a végrehajtási eljárás megindítható az adóssal szemben. Ezért fontos a postai küldemény átvétele és határidő megtartása. Ha fizetési meghagyást kapott forduljon hozzám, kérjen időpontot!

5Mi a jogi tanácsadás?

Az ügyvéd múltbeli, a jelenben fennálló, vagy akár jövőbeli körülmények jogi értékelésével kapcsolatban az ügyfél számára véleményt adhat, illetve javaslatokat fogalmazhat meg. Az ügyvéd köteles az ügyfelet tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról.

társasházi-jog-szerződés

Dr. Lantos Bálint ügyvéd
szakmai tapasztalatai