társasházi-jog-ugyved

A Társasház a közös tulajdon igen elterjedt

speciális formája a modern városi többlakásos lakóingatlanok tipikusan ezen szervezeti formában működnek. A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A Társasházakra vonatkozó jogi szabályozást a hatályos Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény adja. A Társasházakkal kapcsolatosan számos területen igen sok jogi feladat merül fel. Irodám évtizedes gyakorlattal foglalkozik a társasházakkal kapcsolatos legkülönbféle jogi üggyel.
ügyvéd-társasház2

Sok társasház működése során

az egyik legtöbbször visszatérő jogi típusú problémaként szokott felmerülni a közös költség tartozások kezelése, behajtása. Ügyvédi irodám kiemelkedő mennyiségű ilyen típusú üggyel foglakozott, foglalkozik, a társasházankénti egyedi ügyektől egészen a nagy házak tömeges ügybeadásáig. Tevékenységünk keretében vállaljuk a tartozások fizetési meghagyásos eljárásban történő érvényesítés, illetve az eljárás előrehaladtával a végrehajtási eljárásban való képviseletet, a végrehajtóval a hatékony kapcsolattartást.
Szükség esetén az adós vitatása esetén perben is érvényesítjük a jogos közös költség tartozást. Igény szerint vállaljuk a társasházi törvény és az adott társasház szervezeti és működési szabályzata figyelembe vételével az adós ingatlanának jelzálogjoggal történő megterhelését amennyibe ennek feltételei fennállnak. A közös költség tartozásokkal kapcsolatos igényérvényesítés során próbálom a társasházakat költségekben leginkább kímélő konstrukciókat alkalmazni, melyben az adósra kerül átterhelésre a tartozás behajtásának szinte teljes költsége.
társasházi-jog

Társasház Alapítás, Alapító okiratok rendezése, módosítása

Nagy tapasztalattal rendelkezem Alapító Okiratok elkészítésében, kezdve a mostanában egyre népszerűbb kisebb családi házak társasházzá alakításától, egészen a több száz albetétes nagyméretű lakóingatlanok társasházzá alakításáig. Sajnálatosan viszonylag gyakran előforduló probléma, hogy a már huzamos ideje létező házak, ingatlanok társasházzá alakítása valamilyen okból teljesen elmaradt. Irodám tevékenysége körében foglalkozik az ilyen problémás
 • ingatlanok,
 • ingatlanjogi,
 • társasházi jogi,

 • földhivatali rendezésével. Ehhez kapcsolódóan a nem olyan gyakori, osztatlan közös tulajdon peres úton történő társasházzá alakításában is tapasztalattal rendelkezik irodám, mint a rendezésre esetlegesen rendelkezésre álló speciális eszköz tekintetében. Szintén gyakran felmerülő jogi eset, hogy a társasházakban az alapító okirat elkészítése óta történtek bizonyos változások (lakásösszevonés, szétválás), illetve előfordul, hogy a társasházközösség valamely közös tulajdonú helyiség (pl.:tetőtér) elidegenítését határozza el. Irodám nagy tapasztalattal foglalkozik az ehhez kapcsolódó alapító okirat módosítások elkészítésével, illetve a kapcsolódó jogi munkával. Hangsúlyozzuk, hogy a fenti munkák tekintetében minden esetben egyedi és részletes egyeztetés szükséges, különös figyelemmel az érintett albetétek számára, ingatlan méretére.
  ügyvéd-társasház

  A Társasház működésével összefüggő

  legfontosabb szabályokat a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a Társasházi törvény szerint. A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell megállapítani.
  A szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására, a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és megfizetésére, a közös tulajdon fenntartására, a társasházi lakóépület házirendjére, a közgyűlés, hatáskörére és eljárására, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke és tagjai hatáskörére és feladataira, a számvizsgáló bizottság, ennek hiányában a közösség ellenőrzési jogkörére, feladataira vonatkozó részletes szabályokat.
  A működő társasházak igen jelentős részénél probléma, hogy egyáltalán nem készült
  Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy a meglévő elavult, nem felel meg a tényleges működésnek, vagy a hatályos jogszabályoknak. Irodám tapasztalattal vállalja társasház mérettől függetlenül a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata elkészítését, illetve a meglévő szabályzat igény szerinti módosítását, illetve amennyiben szükséges hatályos jogszabályokkal összhangba hozását. Ehhez kapcsolódik, hogy a nagyobb méretű társasházak működésük során, egy-egy polgári jogi ügylet kapcsán jelentős volumenű ügyleteket kötnek. Irodám vállalja az ilyen szerződések tervezeti elkészítését, illetve az elkészült szerződéstervezetek észrevételezését, valamint a jogi tanácsadást valamennyi a társasházakat érintő kérdésben.
  Smart and practical Method Of Getting Term Paper College Students visit your url Bright Method Of Getting Buy Custom Essay Browse This Site