Ügyvédi irodám


az utóbbi években a piac kihívásainak megfelelően nagy számban foglalkozott banki devizakölcsön szerződésekből eredő jogvitás ügyekkel. A devizakölcsön szerződésekkel kapcsolatosan megindított mindegy

1000 peres eljárásban

összes piacon szereplő hitelintézet ilyen ügyleteivel kapcsolatosan. A leghatékonyabb jogi eszközök igénybevételével irodám közreműködik a pénzintézet és az adós közötti hitelkonfliktus kezelésében. Ennek részeként a hitellel terhelt ingatlanok jogi helyzetének rendezésében szintén átlag felüli tapasztalattal rendelkezem.
Az ilyen ügyletekkel kapcsolatos hazai és Európai Uniós jogszabályi környezet ismeretében és az adott egyedi szerződés megismerését követően személyes konzultáció keretében tudjuk részletesen egyeztetni az ügyben rendelkezésre álló jogi lehetőségeket.

ÚJRA LEHET NYERNI DEVIZAPERBEN!!!!!


A közzétett ítéletek is mutatják, hogy ismét tapasztalható pozitív tendencia a bíróságok gyakorlatában a devizaszerződések érvénytelenségére irányuló perekben. Alapvetően az árfolyamkockázat tisztességtelensége, és ezáltal a szerződés érvénytelensége, amiben újra jó eredmények mutatkoznak. Fontos megjegyezni, hogy mindig az adott ügyben szereplő szerződést, és a szerződéskötés körülményeit vizsgálja a bíróság, tehát nem mondható egységesen, hogy minden megnyerhető!! Több pénzintézet, tipikusan nagybank ingatlanfedezetes deviza alapú szerződései általában tartalmaznak olyan kockázatfeltáró passzust, amit a bíróság elfogad kellő árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatásnak. Ahogy látható van fantázia az autós ügyekben akár felperesi, akár alperesi (a bank támadja az ügyfelet, követeli a tartozást) pozícióban, illetve egyedileg olyan szerződések esetében, melyekben nem megfelelő a kockázatfeltárás szövegezése, vagy nincs is. Mindig megvizsgálandó tehát az adott ügylet, szerződés, és akként alakítható ki pontosabb jogi álláspont a perbeli jogi lehetőségek vonatkozásában.

Keressen bizalommal, kérjen konzultációt szerződésével kapcsolatban!

Ítéletek