Cégügyek, cégalapítás, cégmódosítás

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.

Ügyvédi irodám vállalja a cégalapítással összefüggő ügyvédi feladatok ellátását teljes körűen a cégbírósági képviselettel. Nagy tapasztalattal foglalkozom a kisvállalkozásokra legjellemzőbb családi Betéti Társaságok, egy, vagy többszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságok alapításával, az ehhez szükséges cégiratok teljes körű elkészítésével és a cégbírósági eljárásban való képviselettel. Szintén gyakorlattal vállalja irodám részvénytársaságok alapítását, az ezzel összefüggő cégiratok elkészítését, és igény szerint a dematerializált részvény előállítással kapcsolatos ügyintézést. Irodám vállalja a cégmódosításokkal (változásbejegyzési eljárás) kapcsolatos ügyvédi feladatok elvégzését. Igaz ez a technikai jellegű, cégjegyzéket érintő módosításokra úgy, mint a teljes körű jogi auditok elvégzését is igénylő, cégek jogi átvilágításával járó, tulajdonosváltozást eredményező üzletrész adás-vételekre.

A cégek életében előfordul, hogy megszűnik a működés, a céget törölni kívánják, és erre adósságoktól, tartozásoktól mentesen kerül sor végelszámolási eljárás keretében. Ügyvédi irodám nagy tapasztalattal foglakozik cégmérettől függetlenül a gazdasági társaságok végelszámolásának teljes körű jogi bonyolításával, iratai elkészítésével és az ezzel összefüggő cégbírósági eljárásbeli képviselettel. Hangsúlyozzuk, hogy a végelszámolási eljárásban szoros együttműködés szükséges a társaság könyvelését végző szolgáltatóval.

Vitás ügy? Mindig elakad? Segítek!

Ügyvédi Irodám cégmérettől függetlenül vállalja cégek számára az általános jogi tanácsadást, felmerülő polgári, gazdasági jogi ügyekben történő képviseletét egyedileg kialakított különbféle szerződéses konstrukcióban. Ennek keretében irodám vállalja a társaságok működésével kapcsolatos szerződések elkészítését, véleményezését, állandó jogi tanácsadást a cégek működésével összefüggő jogi kérdésekben, illetve a cégek működése során felmerülő munkajogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást. Vállaljuk e körben a társaságok gazdasági kapcsolatai során kialakult kintlévőségek kezelését, fizetési meghagyásos, peres eljárás indításával, illetve felszámolási eljárás kezdeményezésével. Vállaljuk a társaságok képviselet gazdasági, polgári, munkaügyi peres ügyekben. Természetesen az ilyen típusú állandó ügyvédi megbízási szerződés biztosítja a Megbízó számára az ügyeivel kapcsolatos elsőbbséget is. Keressen minket, kérjen ajánlatot!